Fakulteti i Gjuhëve të Huaja shpall konkursin për personel akademik me kohë të pjesëshme (pedagog të jashtëm) për vitin akademik 2021-2022.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja shpall konkursin për personel akademik me kohë të pjesëshme (pedagog të jashtëm) për vitin akademik 2021-2022.  Dokumentacioni duhet të dorëzohet pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja duke filluar nga 22.09.2021-30.09.2021.
Bashkëngjitur do të gjeni :
  1.  Njoftimin mbi miratimin e kritereve (kliko këtu)
  2.  Model kërkese   (kliko këtu)
  3.  Formular vetdeklarimi  (kliko këtu)

Leave a Reply