THIRRJE PËR PROJEKTE NË PROGRAMIN “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

THIRRJE PËR PROJEKTE NË PROGRAMIN “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

Thirrja është e hapur deri më 29 tetor 2021, ora 17:00

Për më shumë informacion( kliko këtu )