Mbi ndryshimin e kritereve për pedagogët me kohë të pjesshme