DOKUMENTAT E NEVOJSHME PËR PËRFITIMIN E BURSAVE PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 CIKLI I PARE (BACHELOR)

Njoftim!

Bashkëngjitur do të gjeni dokumentacionin e nevojshëm për përfitimin e Bursave pë Ciklin e Parë (BACHELOR) për vitin akademik 2020-2021 si edhe Formulari i kërkesës për t’u trajtuar me bursë. Në zbatim të V.K.M-së Nr. 39 datë 23.01.2019 për përfitimin e bursave, njoftojmë se aplikimi për t’u trajtuar me bursë do të bëhet nga studenti nëpërmjet dorëzimit të dokumentave përmes Postës Shqipare në adresën : FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, UT; RRUGA ELBASANIT, TIRANË.
Studentët që regjistrohen në vitin e parë dhe të viteve të tjera mund t’a dorëzojnë dokumentacionin nga data 09/11/2020 deri në 04/12/2020.
PËR ÇDO PAQARTËSI DREJTOHUNI NË ADRESËN E MAIL-IT : [email protected]

Dok per Burse 2020-2021

Formulari kerkesa burse_perjashtim trf Cikli I 2020 – 2021