DOKUMENTAT E NEVOJSHME PËR PËRJASHTIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 PËR STUDENTËT E CIKLIT TË PARË TË STUDIMEVE (BACHELOR)

Njoftim

Bashkëngjitur do të gjeni dokumentat e nevojshme për përjashtimin nga tarifa e shkollimit si dhe Formulari i kërkesës për t’u përjashtuar nga tarifa shkollimit për vitin akademik 2020-2021 për studentët e Ciklit të Parë (BACHELOR). Në zbatim të V.K.M-së Nr. 40 datë 23.01.2019 dhe VKM-së Nr. 251 datë 27.03.2020 për përjashtimin nga tarifa e shkollimit, njoftojmë se aplikimi për të përfituar përjashtimin nga tarifa do të bëhet nga studenti nëpërmjet dorëzimit të dokumentave përmes Postës Shqipare në adresën : FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA, UT; RRUGA ELBASANIT, TIRANË.
Studentët që regjistrohen në vitin e parë dhe të viteve të tjera mund t’a dorëzojnë dokumentacionin nga data 09/11/2020 deri në 04/12/2020.

PËR ÇDO PAQARTËSI DREJTOHUNI NË ADRESËN E MAIL-IT [email protected]

Dok për perjashtim nga tarifa 2020-2021 cikli I

Formulari kerkesa burse_perjashtim trf Cikli I 2020 – 2021