Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

NJOFTIM!

Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 22.07.2021 ora 09:00 në auditoret e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja.

Provimi do të zhvillohet vetëm me gojë.

Regjistrimi bëhet brenda datës 16.07.2021, duke u paraqitur me dokumentacionin përkatës pranë zyrës së Mbrojtjes së Gjuhëve.

Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë mandatin e të cilës e gjeni në linkun bashkëngjitur(https://drive.google.com/file/d/1DBaYAvdhGKwRFsr9NV-7XUorr7Vm7Hk6/view?usp=sharing), fotokopje e dokumentit të identifikimit, një fotokopje të diplomës .