Urdhëri i brendshëm nr.78, datë 02.07.2021 , “Mbi hapjen e sezonit të riprovimeve për studentët e ciklit të parë Bachelor ( viti i tretë)”

Njoftim !

Bashkëngjitur do te gjeni urdhërin e brendshëm nr.78, datë 02.07.2021 , “Mbi hapjen e sezonit të riprovimeve për studentët e ciklit të parë Bachelor (viti i tretë)”.