Në Degën e Gjuhës Turke mbajtën leksione dy pedagogë,pedagogu Sercan Cihan dhe Nesime Akça

Në Degën e Gjuhës Turke mbajtën leksione dy pedagogë të cilët do të jenë në auditoret tona këtë jave, në kuadër të Erasmus+.
Pedagogu Sercan Cihan dhe Nesime Akça, folën për turqishten si gjuhë e huaj dhe ndikimet ndërgjuhësore ndërmjet shqipes dhe turqishtes.