Në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve studimore si edhe të Marrëveshjes specifike mes Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe Fakultetit Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Lettres & des Langues të Universitetit të Poitiesë në Francë, u bë e mundur që për herë të parë, 5 (pesë) studentë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, të kryejnë vitin e dytë të studimeve në Francë, në këtë Universitet.

Në kuadër të ndërkombëtarizimit të programeve studimore si edhe të Marrëveshjes specifike mes Fakultetit të Gjuhëve të Huaja dhe Fakultetit Unité de Formation et de Recherche (UFR) des Lettres & des Langues të Universitetit të Poitiesë në Francë, u bë e mundur që për herë të parë, 5 (pesë) studentë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, të kryejnë vitin e dytë të studimeve në Francë, në këtë Universitet.
Dekania e Fakultetit Prof.Dr.Esmeralda Kromidha dhe Përgjegjësja e Departamentit të Gjuhës Frënge, Prof.As.Dr. Alba Frashëri, pritën në Dekanat studentët e programit studimor “Master i Shkencave në Mësuesi e Gjuhës Frënge për arsimin e mesëm të lartë”, që përfitojnë nga kjo bursë studimi duke ju uruar atyre suksese në këtë rrugëtim. Ky shkëmbim përbën një vlerë të shtuar për programin e studimit të Masterit në Mësuesi.