Hapet Thirrja e Programit UT- Kërkim, Ekselencë, Inovacion

Në kuadër të Programit “UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion”, i cili synon të mbështesë personelin akademik me kohë të plotë, në realizimin e objektivave kërkimore konkurruese, në funksion të vendosjes së bashkëpunimeve të reja në të ardhmen, është hapur Thirrja për Projekte, me afat aplikimi deri më  28 Tetor 2022 

Lutemi, për informacion më të detajuar referojuni materialit bashkëlidhur.

Thirrje për projekte në programin “UT-Kërkim, Ekselencë, Inovacion”