Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të UT-së për trajnim në Universitetin e Luksemburgut

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin me kohë të plotë të UT-së për trajnim në Universitetin e Luksemburgut, për të marrë pjesë
në Javën Ndërkombëtare në datat 17 – 21 Tetor 2022.

Afati për aplikim: 31 gusht 2022
Suksese në aplikimin tuaj!