Në kuadër të Programit Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF), e cila financon programe Post-Doktoraturë, janë hapur thirrjet për kërkues shkencor nga Universiteti Maribor, Slloveni dhe Universiteti Katolik i Louvain (UCLouvain – Belg

Njoftim !

Në kuadër të Programit Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF), e cila financon programe Post-Doktoraturë, janë hapur thirrjet për kërkues shkencor nga Universiteti Maribor, Slloveni dhe Universiteti
Katolik i Louvain (UCLouvain – Belgjikë).

Bursat Post-Doktorale MSCA u ofrojnë kandidatëve të shpallur fitues një kontratë me kohë të plotë për të punuar në një projekt kërkimor dhe një trajnim të avancuar.

Programi siguron një pagë konkurruese, lëvizshmëri dhe një buxhet për kostot e kërkimit dhe trajnimit.

Për më shumë informacion referohuni linkeve:

https://unitir.edu.al/…/enclosure2_2021-um_msca_pf…

https://unitir.edu.al/…/enclosure1_list_of_the_msca…

https://unitir.edu.al/…/2021_call_for_postdoctoral…

https://unitir.edu.al/…/enclosrue2_2021-um_msca_pf…

https://uclouvain.be/en/research/research-intitutes.html

https://uclouvain.be/en/research/careers-aand-funding-ti.html

Suksese!