Në kuadër të projektit CleanScore (www.cleanscore.al), AADF (www.aadf.org) finalizoi financimin e një nismë të re nëpërmjet marrëveshjes së abonimit në JSTOR për Universitetin e Tiranës.

Njoftim !

Në kuadër të projektit CleanScore (www.cleanscore.al), AADF (www.aadf.org) finalizoi financimin e një nismë të re nëpërmjet marrëveshjes së abonimit në JSTOR për Universitetin e Tiranës.

JSTOR u krijua në 1994 nga William G. Bowen për t’i ardhur në ndihmë bibliotekave dhe botuesve akademikë që të kthenin punimet e tyre nga letra në format digjital dhe për t’i ruajtur ato për brezat e ardhshëm.

Kjo platformë digjitale i jep mundësinë stafit akademik dhe studentëve të hulumtojnë në shumë fusha studimore dhe iu ofron një qasje në miliona artikuj, revista shkencore, libra referimi në disiplina si: art, shkencë, shkenca humane, biznes dhe teknologji, zhvillim i qëndrueshëm, trashëgimi kulturore, ekologji, botanikë, etj.

JSTOR është një platformë e thjeshtë në përdorim që ndihmon në:

  • kërkime shkencore
  • përmirësimin e kurrikulave mësimore
  • mundësinë e pjesëmarrjes në konferenca e konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare

Për të hyrë në librarinë digjitale JSTOR, ju duhet të ndiqni hapat e më poshtme:

  1. Në rastin kur jeni brenda rrjetit të brendshëm të fakultetit, lidhuni me wi-fi-n /internetin e fakultetit: Vizitoni www.jstor.org
  2. Jashtë rrjetit të brendshëm të fakultetit (jashtë ambienteve të fakultetit)
  • Instaloni Mozilla Firefox
  • Hyni në llogarinë tuaj Office 365 të krijuar nga Universiteti i Tiranës (U.T)
  • Hapni me Mozilla Firefox në adresën:

https://unitiredu.sharepoint.com/sites/BibliotekaOnline

Në të dyja rastet kur hyni në www.jstor.org në fillim të faqes do të lexojë: Provided by University of Tirana.

Në këtë mënyrë ju mund të aksesoni ose shkarkoni çdo artikull që JSTOR ofron.

Albanian American Development Foundation (AADF)

www.aadf.org

Clean Score

www.cleanscore.al

Jstor

www.jstor.org

Leave a Reply