Mbi mundësitë për mbështetjen dhe promovimin e aktiviteteve kërkuesve shqiptarë të Gjuhës Bullgare dhe Gjuhëve Sllave.

Njoftim !
Ministria e Edukimit dhe Shkencës në Republikën e Bullgarisë në Bashkepunim me Universitetin e Tiranës, fton të gjithë kërkuesit shqiptarë të Gjuhës Bullgare dhe Gjuhëve Sllave të bëhen pjesë e mundësive për të rritur aktivitetet e tyre akademike dhe shkencore si autorë apo editues shkencorë, nëpermjet shtepisë botuese Az-buki, duke i publikuar në databaza shkencore si : Web of Science, The Philosopher’s Index, Sciende Index.