Në kuadrin e aktiviteteve me Institutin Konfuci organizohet ceremonia përmbyllëse e shkollës dimërore të ofruar për studentët e FGJH

Ora: 10:00
Data 6 qershor
Salla Evropa
Në kuadrin e aktiviteteve me Institutin Konfuci organizohet ceremonia përmbyllëse e shkollës dimërore të ofruar për studentët e FGJH.
Ju mirëpresim!