Një javë mësimore e prof. Bajner në kuadër të shkëmbimeve Erasmus+ dhe shkëmbime idesh mbi projekte të përbashkëta në formimin e mësuesve të ardhshëm

Me koleget Maria Bajner nga Universiteti i Pecs, Hungari dhe Leonora Xhori.
Një javë mësimore e prof. Bajner në kuadër të shkëmbimeve Erasmus+ dhe shkëmbime ideshë mbi projekte të përbashkëta në formimin e mësuesve të ardhshëm.
Kjo javë vijon të jetë e pasur edhe me përvojën e profesorëve të tjerë të huaj të pranishëm në FGjH: 2 profesorë nga Turqia, 2 profesorë nga Greqia dhe 2 profesorë nga Bullgaria!