Njoftim!

Njoftim!

Njoftohen të gjithë studentët e vitit të parë, të dytë dhe të tretë, Cikli i Parë, të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e studentëve me mesatare 9 deri 10 dhe kanë përfituar bursë sipas VKM-së Nr. 784 datë 26.12.2018 dhe VKM-së Nr. 39 datë 23.01.2019, bursat janë shpërndarë në llogaritë personale të gjithësecilit, për vitin e parë për periudhën dhjetor 2018 – janar 2019, ndërsa për studentët e vitit të dytë dhe të tretë për periudhën janar 2019.

Studentët e vitit të dytë dhe të tretë, Cikli i Parë të cilët kanë përftiuar bursë sipas VKM-së Nr. 903 datë 21.12.2016, bursat janë shpërndarë në llogaritë personale të gjithësecilit për periudhën dhjetor 2018 – janar 2019.