Bashkëngjitur do të gjeni grafikët e provimeve për programin Bachelor dhe programet Master, Sezoni i Verës, Gjuhë Turke, Viti Akademik 2023-2024.
Suksese!😊😊