Bashkengjitur do të gjeni listat e fituesëve të Raundit të Parë dhe Raundit të Dytë  në Master i Shkencave në Gjuhë Frënge në programet e studimit Mësuesi, Gjuhë dhe Komunikim NdËrkulturor dhe Turistik  , Përkthim Teknik-Letrar dhe Interpretim.

Komunikim ne gjuhe frenge

Mesuesi gjuhe frenge

Perkthim ne gjuhe frenge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *