Njoftim : Departamenti i Gjuhës Gjermane i FGJH-së

Njoftim !

Departamenti i Gjuhës Gjermane i FGJH-së organizon aktivitetin më temë “Gjermanishtja dhe punësimi” ditën e hënë, datë 06.05.2019 në orën 11.00-13.00 në sallën Europa. Të ftuar janë përfaqësues të Dhomave të Tregëtisë dhe Institucioneve gjermanofone në Shqipëri që kanë në fokusin e tyre punësimin.