Njoftim! ORARI I VITIT TE PARE, MASTER PERKTHIM DHE INTERPRETIM, SEMESTRI I PARË, GJUHE C, (ANGLISHT), E ENJTE 18.30-20.30