Njoftim për hapjen e aplikimeve për Javën Ndërkombëtare Studentore

Njoftim për hapjen e aplikimeve për Javën Ndërkombëtare Studentore

Të gjithë studentët e interesuar njoftohen se hapet thirrja për aplikim për Javën Ndërkombëtare Studentore që do tëorganizohet në Beograd, Serbi, në datat 15-23 korrik 2018.

 Aplikimi bëhet në dy faza: faza e parë lidhet me plotësimin eformularit të aplikimit, kurse faza e dytë është intervista që do të realizohet përmes Skype-it.

 Për më shumë informacion, vizitoni faqen   www.iswib.org