Njoftim për shpalljen e konkursit për 1 vend pune të emërtesës “Nd/Specialist shërbimesh” me kontratë pune të përkohëshme

Njoftim për shpalljen e konkursit për 1 vend pune të emërtesës “Nd/Specialist shërbimesh” me kontratë pune të përkohëshme
 Shpallet konkursi për 1 vend pune të emërtesës “Nd/Specialist shërbimesh” me kontratë pune të përkohëshme.
Bashkengjitur keni dhe informacionin per dokumentacionin e nevojshëm.