Njoftim për kategoritë që plotësojnë kriteret për reduktim në masën 50% të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018

Njoftim për kategoritë që plotësojnë kriteret për reduktim në masën 50% të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018.
Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të dytë, viti i parë dhe i dytë, të cilët i përkasin kategorive që plotësojnë kriteret për reduktim në masën 50% të tarifës së shkollimit për vitin akademik 2017-2018, të dorëzojnë dokumentacionin përkatës pranë zyrës së Financës së Fakultetit në orën 12:00 deri 14:00, duke filluar nga data 31.05.2018 deri në 14.06.2018.
Bashkëngjitur do të gjeni vendimin nr. 14 datë 17.05.2018 si dhe listën e dokumentacioneve perkatëse të cilat duhet të dorëzoni.