Orari mësimor, Anglisht, Master i Shkencave, Komunikim Viti I, Semestri II 2020-2021