Orari Mësimor për Semestrin e parë të Departamentit të Gjuhës Angleze, Cikli Bachelor, Viti Akademik 2023-2024

Njoftim!
👉🏻Departamenti i Gjuhës Angleze ju përcjell orarin mësimor për ciklin e parë Bachelor (Viti I, II,III), Semestri i parë, Viti akademik 2023-2024.
Suksese😊