Prof. Dr. Anna Anastasiadi-Symeonides zhvilloi online një leksion të hapur me temë “Prapashtesat e greqishtes moderne -ιν (ός) dhe -ιάτικ(ος)ˮ

Në datën 23/03/2022, Prof. Dr. Anna Anastasiadi-Symeonides, Profesororeshë Emeritus e Gjuhësisë në Departamentin e Filologjisë, Seksioni i Gjuhësisë pranë Universitetit Aristotel të Selanikut zhvilloi online një leksion të hapur me temë “Prapashtesat e greqishtes moderne -ιν (ός) dhe -ιάτικ(ος)ˮ. Gjatë leksionit u shqyrtuan prapashtesat e greqishtes moderne -ιν (ός) dhe -ιάτικ(ος) dhe u analizua instruksioni semantik i këtyre prapashtesave.
Aktiviteti ishte i hapur për pedagogët, studentët dhe të gjithë të interesuarit mbi gjuhën greke.