Prof. Dr. Artan Hoxha, Rektor i Universitetit të Tiranës dhe ekspert i Reformës në Drejtësi do të mbajë një leksion të hapur me temë “Integrimi i Shqipërisë në BE dhe Reforma në Drejtësi’.

Në kuadër të projektit Jean Monnet Module Harmonisation and standardization of the terminology within the EU Integration context (HSTEUI) financuar nga Komisioni Europian dhe të « Ditëve të Europës », Prof. Dr. Artan Hoxha, Rektor i Universitetit të Tiranës dhe ekspert i Reformës në Drejtësi do të mbajë një leksion të hapur me temë “Integrimi i Shqipërisë në BE dhe Reforma në Drejtësi’.
Leksioni do të zhvillohet në datën 11 maj 2022, ora 11.30, Salla Europa, FGJH.