Projekti Kinemaja e ketij viti për studentët e Departamentit të Gjuhës Italiane.