Promovimi i programeve të studimit të FGjH-së në panairin “Work & Study” në në Tiranë, në Muzeun Historik Kombëtar

FGJH në Tiranë, në Muzeun Historik Kombëtar, për promovimin e ofertës akademike.