Trajnime nga Zyra Kombëtare e Agjencisë Universitare të Frankofonisë në Shqipëri

Zyra Kombëtare e Agjencisë Universitare të Frankofonisë në Shqipëri organizon për të gjithë studentët e interesuar të universiteteve anëtare të AUF në Shqipëri dhe në Kosovē, një seri trajnimesh që kanë si qëllim zhvillimin e aftësive të tyre profesionale. Në fund të çdo trajnimi do të leshohet një certifikatë.
Bashkëngjitur dokumenti ku mund të shikoni temat e trajnimeve dhe datat e zhvillimit të tyre. Më poshtë do të gjeni gjithashtu edhe linkun e regjistrimit.
Këto trajnime do te mund të ndiqen si në formatin online ashtu edhe në prezencë, në varësi të disponibilitetit te studentëve.
Linku i formularit te regjistrimit : https://forms.office.com/r/ry2q9qzCVW