Promovimi i programeve të studimit të FGjH-së në panairin “Work & Study” në qytetin e Elbasanit

Stenda e FGJH-së, maturantët e Qarkut Elbasan në Panairin Work and Study.