Promovimi i programeve të studimit të FGjH-së në panairin “Work & Study” në qytetin e Pogradecit dhe të Korçës

Stenda e FGJH-së, maturantët e Qarkut Pogradec dhe Korçë në Panairin Work and Study.