Promovimi i programeve të studimit të FGjH-së në panairin “Work & Study” në qytetin e Fierit dhe Lushnjës

Stenda e FGJH-së, maturantët e Qarkut Fier dhe Lushnjë në Panairin Work and Study.