Regjistrimi i provimeve të mbartura

Njoftim !

Njoftohen të gjithë studentet e Ciklit të Parë Bachelor dhe studentët e Ciklit të Dytë Master të cilët janë persëritës, jo frekuentues, të paraqiten pranë Sekretarisë Mësimore për të bërë regjistrimin e provimeve të mbartura duke filluar nga data 14.01.2021 deri ne datën 27.01.2021 orari 09:00-14:00.
Sqarojmë se, ky njoftim është vetëm për studentët të cilët kanë shlyer detyrimet e frekuentimit dhe kanë për të shlyer vetëm provimet e mbetura të semestrit të parë.

SHENIM : Studentët e rregullt , frekuentues, dhe që kanë provime të mbartura janë automatikisht të regjistruar nga sekretaria e degës përkatëse.