Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja

Mbrojtja e Gjuhës Italiane në Fakultetin tonë do të zhvillohet në datën 22.01.2021 ora 09:00 në auditoret e Fakultetit dhe në datën 23.01.2021 do të  zhvillohet ONLINE ora 09:00.

Provimi do të zhvillohet vetëm me gojë.

Regjistrimi behet brënda datës 20.01.2021, online në adresën [email protected] edhe duke u paraqitur me dokumentacionin përkatës pranë zyrës së Mbrojtjes së Gjuhëve.

Dokumentacioni për regjistrim: pagesa në bankë mandatin e të cilës e gjeni në linkun bashkëngjitur(https://drive.google.com/file/d/1DBaYAvdhGKwRFsr9NV-7XUorr7Vm7Hk6/view?usp=sharing), fotokopje e dokumentit të identifikimit , një fotokopje të diplomës .

SHËNIM : Për ata që duan ta zhvillojnë provimin online, të dërgojnë e-mail 2 ditë përpara datës së provimit në adresën e departamentit: [email protected]

Suksese !