Regjistrimi online i provimeve të sezonit të verës

Njoftim !
Për regjistrimin e provimeve në sezonin e verës i cili do të zhvillohet online do të kontaktoni në emailet e mëposhtme sipas sekretares mësimore të degës:
Sekretaria e Gjuhës Angleze ( [email protected])
Sekretaria e Gjuhës Frënge dhe Gjuhës Spanjolle ([email protected])
Sekretaria e Gjuhës Italiane , Gjuhës Ruse dhe Gjuhës Turke ([email protected])
Sekretaria e Gjuhës Gjermane dhe Gjuhës Greke ([email protected])
Sekretaria Master i Shkencave në Mësuesi për të gjitha Gjuhët ([email protected])
Sekretaria Master i Shkencave në Komunikim Ndërkulturor dhe Turistik, Përkthim Tekniko-Letrar, për të gjitha Gjuhët si dhe Master Profesional në Përkthim në Gjuhën Angleze ([email protected])
SUKSESE !