Regjistrohu në një ose disa nga modulet tona të trajnimit si mësues dhe të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit

📌Je 👩‍🏫👨‍🏫mësues dhe do të ndjekësh trajnime me kredite të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit?

📝Regjistrohu në një ose disa nga modulet tona të trajnimit në linkun: https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/TrajnimeMesues…

#mësuesitpërmësuesit #mësuesitpërnxënësit #tëpresimnëfgjh

#trajnimepërmësuesit #trajnime