BORDI SHKENCOR

Prof. Dr. Artur Sula

Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu

Prof. Dr. Rafael Carpintero Ortega

Prof. Dr. Xavier Baró Queralt

Prof. As. Dr. Adriatik Derjaj

Dr. Ebru Yener Goksenli

Dr. Serxho Rama

Dr. Flavia Kaba

Dr. Viola Gjyli Biti

Dr. Admira Nushi

Dr. Klementina Shaba

BORDI EDITORIAL

Drejtor i Përgjithshëm
Prof. Dr. Saverina PASHO (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)

Kryeredaktore
Dr. Viola ADHAMI (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)

Redaktore shkencore
Prof. Asoc. Mirela PAPA (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)

Redaktorë
Prof. Asoc. Maklena NIKA; Dr. Albert SHEQI; Dr.Viola GJYLI; Dr. Erta SPAHO; Dr. Elda KATORRI: Ma. Brunilda KONDI (Kuqi) (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja)

KONTAKTET

E DREJTA E AUTORIT

Rreth Nesh


Revistat shkencore FGJh


Thirrje për botim në revistën shkencore FGJH


Botime – Akte konferencash


Botime të tjera (produkte projektesh nga ekipet kerkimore)


Monografi, Përkthime


Rregullore e Revistës FGJh


Kodi i Etikes