Shkolla Dimërore mbi Gjuhën dhe Kulturën Kineze”,dita 13-14, studentët u njohën me mjekësinë tradicionale Kineze.

Në ditën e 13-14 të shkollës Dimërore mbi Gjuhën dhe Kulturën Kineze” studentët u njohën me mjekësinë tradicionale Kineze.
1.Një prezantim i historisë së mjeksisë tradicionale Kineze .
2.Fillesat e saj që nga lashtësia , 2500 vite më parë .
3.Teoritë bazë të Mjeksisë Tradicionale Kineze: Ying dhe Yand dhe 5 Elementet (zjarri, uji , metali , druri dhe toka ) .
4. Praktikat e mjekesisë tradicionale Kineze që përfshin akupunturen , cupping , moxibustion , masazhet Tui Na, Qi Gong, Tai Chi .
5. Parimet kryesore të Konfucit rreth shëndetit fizik dhe atij mendor që nga kohët e lashta .