🇧🇬Shkolla Verore e Gjuhës Bullgare – 02 korrik 2024
👉Sot në Shkollën Verore të Bullgarishtes vazhduan orët në gjuhën praktike të bullgarishtes në dy nivelet, fillestar dhe i avancuar.
Prof. As. Dr. Hristo Dermenxhiev, pedagog i Universitetit Shën Kiril dhe Metodij i Veliko Tërnovës, mbajti një leksion për të pranishmit në lidhje Bullgarinë. Leksioni përfshinte informacione për presidencën bullgare të Këshillit të BE-së, si dhe një prezantim të qytetit Veliko Tërnovo dhe universitetit të këtij qyteti. Leksioni përfshinte informacione për disa festa dhe tradita kryesore në Bullgari – Uji i bekuar, 1 Marsi dhe tradita e verores lidhur me këtë ditë, si dhe Nestinarstvo si një traditë tipike bullgare e vallëzimit në prush.
Pas përfundimit të ligjëratës, u bë një foto e përbashkët me profesorët dhe me pjesëmarrësit e shkollës verore.
🇬🇧🇧🇬Bulgarian Language Summer School – July 2, 2024
👉Today at the Bulgarian Language Summer School, practical Bulgarian language classes continued at both beginner and advanced levels.
Assoc. Prof. Dr. Hristo Dermenxhiev, a lecturer at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, delivered a lecture to the attendees about Bulgaria. His presentation covered the Bulgarian presidency of the EU Council and included a detailed overview of the city of Veliko Tarnovo and its university. Dr. Dermenxhiev also shared insights into key Bulgarian festivals and traditions, such as the Blessed Water, the March 1st celebration and its associated Martenitsa tradition, and Nestinarstvo, a distinctive Bulgarian fire-dancing ritual.
Following the lecture, a group photo was taken with the professors and the summer school participants.