Thirrja e hapur për stafin, për trajnim në Maribor, Slloveni, në kuadër të programit Erasmus +

Bashkëngjitur ju përcjellim thirrjen e hapur për stafin, për trajnim në Maribor, Slloveni, në kuadër të programit Erasmus +.
Aplikimet kryhen online, deri më 6 maj 2022, sipas udhëzimeve në material.
Suksese në aplikimet tuaja.