Pedagogë të “Dipartimento di Lingue e Lettereature Straniere e Culture Moderne”, (Universiteti i Torinos), zhvilluan disa orë leksionesh të hapura

Në kuadrin e mobiliteteve me programin Erasmus+ pesë pedagogë të Dipartimento di Lingue e Lettereature Straniere e Culture Moderne, (Universiteti i Torinos), zhvilluan disa orë leksionesh të hapura në praninë e profesorëve dhe të studentët tanë. Sot referuan temat e tyre:
Laura BONATO – Le feste albanesi in Italia
Roberto MERLO – “Affinità” linguistiche tra romeno e albanese
Enrico MILETTO – Edilizia, politica e consenso. La presenza fascista in Albania (1925-1943)
Lia ZOLA – Storie di vita di cittadini albanesi ad Asti – Associazionismo albanese ad Asti
Në ditët në vazhdim profesorët italianë do të zhvollojnë disa orë leksionesh për studentët tanë dhe do të marrin pjesë si dëgjues në disa orë të zhvilluara nga pedagogët tanë.              
    
    

6 Prill

7 Prill

8 Prill