Departamenti i Gjuhës Italiane – Stafi

MSC. Daniela Silvano

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Viola Adhami

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Msc. Marinela Prifti

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Msc. Kreshnik Çollaku

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Fabio Rocchi

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Erion Kabo

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Olda Xhepa (Balliu)

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Irena Ndreu

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Eglantina Gerveni

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Adrian Haxhillazi

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Elda Resnja (Molla)

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Prof. Dr. Klodeta Dibra

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Sonila Piri

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. RENATA MARTINI KRISTO

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Enkela Dalipi

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Viola Adhami

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Ela Vasi

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Leonard Xhamani

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Alnida Koroshi (Shano)

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Diana Kastrati

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Adi Malo

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Prof. Dr. Arben Skendaj

Pedagog në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Prof. Asoc. Dr. Aida Gjinali

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë
11

Prof. Asoc. Dr. Mirela PAPA

Përgjegjës i departamentit e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Elda Katorri

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Dr. Markeliana Anastasi

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë

Prof. Dr. Irena (Ndoci) Lama

Pedagoge në Departamentin e Gjuhës Italiane
Më shumë