Grafikët e provimeve të “Sezoni i Riprovimeve”, Cikli i Parë, Viti akademik 2021-2022, Departamenti i Gjuhës Spanjolle