Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi

Hapet thirrja për aplikime për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në
Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi, për të marrë pjesë në aktivitetin “Staff Week” qëata do të organizojnë në datat 10 – 14 Tetor 2022.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për
stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Sivas Cumhuriyet, Turqi,
për pjesëmarrje në Javën e tyre të Trajnimit në datat 10 – 14 Tetor 2022.

THIRRJA Sivas Cumhuriyet staf 06.09.2022.docx