Leksion i hapur me temë “Toma Kacori’s literary and cultural activity in Bulgaria”

Në kuadër të programit Erasmus +, Zj. Russana BEYLER, në Universitetin e Sofies St.Kliment Ohridski- Bullgari, ditën e sotme , datë 24.11.2021, ora 14:30, në Sallën Evropa, do të mbajë një leksion të hapur me temë
“Toma Kacori’s literary and cultural activity in Bulgaria”.

Hyrja e lirë .

Leave a Reply