Njoftim për vendimet KIZ Studentor dhe KA Studentor

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës se me Vendimin e Rektorit nr.196, datë 11.11.2021 , për shpalljen e periudhës zgjedhore dhe datës së zgjedhjeve, për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës
 
Rregullore për zgjedhjet e para të këshillave të studentëve në Universitetin e Tiranës  (Kliko këtu)
 
Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor
Vendim Nr.1, datë 23.11.2021, “Për konstituimin e Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, në Universitetin e Tiranës dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij” (Kliko këtu)
Vendim Nr.2, datë 23.11.2021, “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Këshillave Studentorë në UT” (Kliko këtu)
Komisioni i Apelimit Studentor
 
Vendim Nr. 1, datë 23.11.2021, “Për konstituimin e Komisionit të Apelimit Studentor, në Universitetin e Tiranës dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij” (Kliko këtu)

Leave a Reply