Salloni virtual i studimeve ne France

Ditën e enjte, datë 25.11.2021 , ora 10:00 – 18:00, do të zhvillohet Salloni Virtual i Studimeve në
Francë. Bashkangjitur do të gjeni edhe guidën për t’u regjistruar në platformën e sallonit.

Linku i platformës: https://al.studyinfrancevirtualfairbalkans.com/

9 universitete
3 Grandes écoles
7 shkolla të tregtisë dhe menaxhimit
5 shkolla inxhinierie
2 shkolla arti
1 shkollë kulinarie
1 shkollë e specializuar
5 formime frankofone të universiteteve bullgare
1 strukturë e shërbimeve për studentë (My Best France)
16 konferenca nga 20 minuta për të prezantuar institucionet dhe formimet që ato propozojnë.
Takime individuale nga 15 minuta, me përfaqësues të institucioneve brënda orarit 10.00 – 17:45.

user guide 2021