Lista e fituesëve për kuotat e lira (Raundi i III)

Lista e fituesëve për kuotat e lira (Raundi i III)
Lista e fituesëve për kuotat e lira (Raundi i III)  pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja përkatesisht në degët Gjuhë Angleze, Gjuhë Gjermane , Gjuhë Greke dhe Gjuhë Ruse.
Ditën e Hënë datë 23.10.2017 deri në datën 26.10.2017 do të kryhen regjistrimet pranë sekretarisë mësimore të fakultetit ne orarin 09:00-16:00 për fituesit. Regjistrimet do të ndahen në dy faza 48 orëshe:
Faza e Parë do të jetë në datat  23.10.2017-24.10.2017
Faza e dytë do të jetë në datat   25.10.2017-26.10.2017
Bashkëngjitur do të gjeni dhe listat e fituesëve për secilën degë.

Leave a Reply